ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

โครงการอบรม " โรงเรียนยุติธรรม อุปถัมภ์ "

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการอบรม " โรงเรียนยุติธรรม อุปถัมภ์ "
โดยกรมคุมประพฤติ จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 14 กันยายน 2561

     
     
     
     
     
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797