ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

ค่ายคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS 2018 CAMP) ครั้งที่ 16

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16
โดยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561

     
     
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797