ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

สืบสานประเพณี สารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพง

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ - ชุ่ม ดีาสริอุปถัมภ์)
ร่วมเดินขบวนสืบสานประเพณี สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง
วันที่ 23 กันยายน 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797