ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

การแสดงงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร

การแสดงของนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2561
วันที่ 2 ตุลาคม 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797