ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ "เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน"

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ร่วมงานนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ "เปิดประตูสู่อาชีพในฝน"
ภายในงานมีกิจกรรม แสดงผลงานอันเกิดจากการพัฒนาการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในชั้นเรียนสู่การจัดนิทรรศการทางวิชาการ
ของแต่ละคณะแนะนำสาขาวิชาต่างๆ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797