ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

อบรม Infographics

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรม Infographics
โดย ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จัดกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797