ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

Change For Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมถ์)
เข้าร่วมขับเคลื่อนวาระ "กำแพงเพชร เมืองสะอาด" เริ่มต้นแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 9 มกราคม 2562

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797