ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

กิจกรรมเดินทางไกล

กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797