ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

ค่ายลูกเสือ

กิจกรรมค่ายลูกเสือ โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797