ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

มอบทุนการศึกษา (ทุนเสมอภาค)

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนชากังราววิทยา ( อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) ภายใต้การบริหารงานของนายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายฉัตรชัย ทองจรัส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมมอบทุนเสมอภาคให้นักเรียนที่ได้รับ
ทุนเสมอภาคกลุ่มใหม่ที่ผ่านการคัดกรองพิจารณาทุน โดยกองทุนเสมอภาคเพื่อการศึกษา จำนวนทั้งหมด 5 ทุน ณ ห้องประชุมชากังราว ๒ โรงเรียนชากังราว ( อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ )

 
   
   
   
   
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797