ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 


ดาวน์โหลดแบบ ปถ.05 ภาคเรียนที่ 1/2563

1 ปีการศึกษา 2563

แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 1
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 2
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 3
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 4
   
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 5
   
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 6
   

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เฉพาะวิชาที่ไม่มีคะแนนกลาง

แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 1
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 2
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 3
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 4
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 5
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เฉพาะวิชาที่มีคะแนนกลาง
วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 1
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 2

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 1
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 2
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 3
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 4
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 5
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 6
 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 1
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 2
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 3
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 4
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 5
แบบ ปถ.05 ชั้น ม. 6
 

**********************************************************************************************

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797