ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

โรงเรียนชากังราววิทยา ( อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) ร่วมการแสดงบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงซิมโฟนิค ออร์เคสตร้า (Symphonic Orchestra) นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีสมาชิกในวงจํานวน 89 คน 9 บทเพลง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ส่งเพลงถึงพ่อ” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร

 
   
   
   
   
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797