ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ชากังราวเกมส์
ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียน ปลูกฝังจริยธรรม
และสอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนชากังราววิทยาได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีชากังราวเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 (ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติม จากเพจโรงเรียนชากังราววิทยา CHR)

   
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797