ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

ดาวน์โหลดแบบ ปถ.06 รายบุคคล

 

ดาวน์โหลดแบบ ปถ06 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/1 ม.4/2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.5/1 ม.5/2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6/1 ม.6/2    

 
ดาวน์โหลดแบบ ปถ06 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/1 ม.4/2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.5/1 ม.5/2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.6/1 ม.6/2    

 

ดาวน์โหลดแบบ ปถ06 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 

ดาวน์โหลดแบบ ปถ06 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ดาวน์โหลดแบบ ปถ06 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797