ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. โรงเรียนชากังราววิทยา ( อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นำโดยนายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายฉัตรชัย ทองจรัส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำวงดนตรี CHR BAND CONTEMPORARY
ร่วมบรรเลงเพลงในกิจกรรม เช้านี้…กำแพงเพชร ครั้งที่ 3
ณ บริเวณสวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน กำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรจัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการ
ต่างภายในจังหวัดได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน เพื่อพัฒนา
จังหวัด ระหว่างหน่วยงานราชการภาครัฐ และเอกชน

 

   
   
   
   
   
   
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797