ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เมื่อวันที่ 8-10 ธันวาคม 2565 โรงเรียนชากังราววิทยา ( อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
นำโดยนายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายฉัตรชัย ทองจรัส
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายคุ้มจันทร์ จังหวัดสุโขทัย

   
   
   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797