ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

โครงการ ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนฯ ปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

ศูนย์ ปภ.เขต ๘ กำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับบริษัท เอ็น วี อาร์ จำกัดขับเคลื่อนโครงการ ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนบูรณาการ
ร่วมกับภาคเอกชนฯ ปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (หมายเหตุ) อยู่ในความเข้มงวด เฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด ๑๙ ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างการฝึกอบรม วันจันทร์
ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต ๘ กพ. มอบหมายประชาสัมพันธ์และครูฝึก ปภ.๘(ด้านการขับขี่ปลอดภัย) บูรณาการร่วมบริษัท เอ็น วี อาร์ จำกัด ขับเคลื่อนโครงการ ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนฯ ปี ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร มีนักเรียนฯ จำนวน ๗๐ คน ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีนายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) และคุณณัฐวัฒน์ นิติธีรโรจน์ รองผู้บริหารบริษัท เอ็น วี อาร์ จำกัด ร่วมกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ คุณณัฐวัฒน์ นิติธีรโรจน์รองผู้บริหารบริษัท เอ็น วี อาร์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาจากคุณกัลยวีร์ นิติธีรโรจน์ ผู้บริหารบริษัท เอ็น วี อาร์ จำกัด จำนวน ๓ ทุน มอบให้นายขวัญชัย จันเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เพื่อจัดสรรส่งมอบให้นักเรียนฯ ในโอกาสต่อไป
   

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797