ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

พิธีหล่อเทียนพรรษา

คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์และนักเรียน โรงเรียนชากังราววิทยา
เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ณ วัดบาง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

     
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797