ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

การแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น

การแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น จัดโดย อบจ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

     
     
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797