ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

กีฬากลุ่มเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬากลุ่มในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
ได้มีความสนใจในการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายและได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797