ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 "ชากังราวเกมส์" ครั้งที่ 5
ณ สนามกีฬาโรงเรียนชากังราววิทยา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีความสนใจในการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายและได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา

     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-712797