ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เมนูหลัก
งานวิชาการ
งานแผนและงบประมาณ

 

 
                                                                           

ประกาศผลสอบนักเรียนที่มผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ( #รอบโควตา ) ปีการศึกษา 2564
                                                                            #โครงการเรียนดีฟรีค่าบำรุงการศึกษา
                                                                           📝สอบคัดเลือกวันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

             ผลการสอบโควตา ม.1    ผลการสอบโควตา ม.4 (สายวิทย์)   ผลการสอบโควตา ม.4 (สายศิลป์)

          

                                                                           


                                                                     **ภาพกิจกรรมของโรงเรียน**
 
  กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 กิจกรรม "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 2563 พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และ
พิธีถวายบังคม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล นักเรียนรับทุนเสมอภาค ภาคเรียน 1/2563
ผลงานครู เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน
เปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียร์ติ รับโล่และเกียรติบัตร การพัฒนา O-Net
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 การอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทำบุญปีใหม่ ชากังราววิทยา 2563

 

 

 

 

                                                     โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ที่อยู่ 20 ซอย25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-712797
                                                                    www.chr.ac.th