ระบบตรวจสอบผลการเรียน Online ภาคเรียนที่ 2/2562

ชั้น ม.1 : shorturl.at/bmtuZ
ชั้น ม.2 : shorturl.at/fkY18
ชั้น ม.3 : shorturl.at/yBFOV
ชั้น ม.4 : shorturl.at/ijqJU
ชั้น ม.5 : shorturl.at/hyDKV
ชั้น ม.6 : shorturl.at/hFHKZ

      ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

นางสาวสุชีลา อภัยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

เมนูหลัก
งานวิชาการ
งานแผนและงบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     


ตรวจสอบรายชื่อได้ดังนี้

 

 
  **ภาพกิจกรรมของโรงเรียน**  
 
  นักเรียนรับทุนเสมอภาค ภาคเรียน 1/2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ผลงานครู เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน รับโล่และเกียรติบัตร การพัฒนา O-Net
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 เปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ์
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 การอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทำบุญปีใหม่ ชากังราววิทยา 2563 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 2562 กิจกรรมเดืนทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัล
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปี 2562
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เข้าค่ายลูกเสือ
ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมเดินทางไกล เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562
ทำบุญโรงเรียนพุทธศักราชใหม่ 2562 กิจกรรมวันเด็ก 2562 Change For Good
เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า
Christmas Day English Camp ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16
สอบธรรมศึกษา อบรม Infographics ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ
"เปิดประตูสู่อาชีพในฝัน"
สืบสานประเพณี สารทไทย
กล้วยไข่เมืองกำแพง
อบรมจากสำนักงานคุมประพฤติ การแสดงงานประเพณี
สารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร
     
 

*********************************************************************************************

โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
เลขที่ 20 ซอย 25 ถ.ราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 Tel 055-712797