ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เมนูหลัก
งานวิชาการ
งานแผนและงบประมาณ

 

 
                         
                                         ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2564

                       
        ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

                                                       https://1th.me/Xs6Bm
                                                                  

                                         ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                                                 ม.1 ลำดับที่ 1-25     ม.1 ลำดับที่ 26-50     ม.1 ลำดับที่ 51-71
                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ม.4  สายวิทย์-คณิต    ม.4  สายศิลป์ทั่วไป
            นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
            รายละเอียดการรายงานตัว                                                  

                                                                          

 

                                                            **ภาพกิจกรรมของโรงเรียน**
มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี สร้างชื่อเสียงให้โรงเรีย มอบรางวัลน้องข้าวหอมมะลิ
กิจกรรมเข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2563 กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 กิจกรรม "เปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ"
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 2563 พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และ
พิธีถวายบังคม
ผลงานครู     เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

                                                     โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ที่อยู่ 20 ซอย25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-712797
                                                                    www.chr.ac.th