ท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่่น  
 

เมนูหลัก
งานวิชาการ
งานแผนและงบประมาณ

 

 
                                                                                           ระบบตรวจสอบผลการเรียน Online ภาคเรียนที่ 1/2563 

                                                                            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1http://gg.gg/n455r             

                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 http://gg.gg/n4575

                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://gg.gg/n458v

                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 http://gg.gg/n45gz

                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 http://gg.gg/n45b5

                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://gg.gg/n451e


  **ภาพกิจกรรมของโรงเรียน**  
     
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย อบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย 2563
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 2563
พิธีวางถวายพานพุ่มดอกไม้และ
พิธีถวายบังคม
นักเรียนรับทุนเสมอภาค ภาคเรียน 1/2563 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ผลงานครู เผยแพร่บทคัดย่อผลงานวิจัยในชั้นเรียน รับโล่และเกียรติบัตร การพัฒนา O-Net
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2563 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563 เปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ์
จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ม.2 การอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทำบุญปีใหม่ ชากังราววิทยา 2563 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 2562 กิจกรรมเดืนทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี 2562

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒
เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2562 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เข้าค่ายลูกเสือ
ทำบุญโรงเรียนพุทธศักราชใหม่ 2562 กิจกรรมวันเด็ก 2562 Change For Good
เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
ที่อยู่ 20 ซอย25 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โทรศัพท์ 055-712797
                                                                    www.chr.ac.th